Ovit Asansör A.Ş.
Biz Kimiz

OViT, asansör sektöründe 1976 y?lndan bu yana hizmet vermi?, çal??malar?nda uluslararas? sertifikalar ve ödüller kazanm??, kalitesini Türkiye ve dünya?ya kan?tlam??, tescilli bir kurulu? ve markad?r.

Firmam?z OV?T asansör olarak % 100 Yerli sermaye ile kurulmu? olup bu gün 7000m2 kapal? alan içerisinde faaliyetine devam etmektedir. Teknik ve üretim kapasitesini her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Yeni nesil çevre dostu ileri teknoloji ürünleri bünyesinde bulundurmaktad?r. Sektör içerisindeki birçok yabanc? firma ile ortakl?k sa?lam??t?r. Sektöründeki birçok kurulu?a öncülük eden firmam?z Türkiye?nin yerli üreticileri aras?nda 1. s?radad?r. Dünya standartl? asansör sertifikalar?na sahip bir firmad?r.

?THALAT ve ?HRACAT pazarlama a??nda geni? yelpazeye sahip olan firmam?z Türkiye?de oldu?u gibi tüm kom?u ülkelerde dâhil olmak üzere Avrupa pazar?nda?da ba?ar?l? çal??malara imza atm??t?r. Kalitesi referanslar? ile sabitle?mi? olan OV?T asansör, çal??malar?nda kazanm?? oldu?u ba?ar?lar?n hakl? gururunu ta??maktad?r.

Üretim ve Montaj faaliyetlerimizde can güvenli?ini ön planda tutarak kalite standartlar?m?z? daima yüksek tutmaktay?z. Her gün geli?en teknolojiyi aral?ks?z geli?tiren ve teknolojik geli?melerde pay sahibi olan firmam?z çal??ma politikam?zdan ödün vermeden siz say?n çözüm ortaklar?m?za en iyi hizmeti sa?lamaktan onur duymaktad?r.

Bayiler Bakim ve Servis Modernizasyon Katalog Belgeler Copyright ® 2012 OVİT Asansör
Tasarım ve Yazılım Deep Design Group