Ovit Asansör A.Ş.
ELEKTR?KL? ASANSÖRLER
?nsan asansörleri mekanik ve hidrolik olarak imal edilmektedir.

MEKAN?K ?NSAN Asansörleri tahrik kasnakl? asansörlerdir. H?zlar? 0.60 m/sn den 2,5 m/sn aral???ndad?r. Kapasiteleri 100 kg ( 1 ki?i )` den 2500 kg ( 33 Ki?i ) aral???ndad?r. Mü?teri iste?i do?rultusunda, kullan?lacak malzeme kombinasyonu olu?turulmakla beraber, firmam?zca olu?turulmu? asansör seçenekleri bulunmaktad?r.

Kap? tipleri kuyu ebatlar?na ve maliyet tercihlerine ba?l? olarak, 700 mm - 1300 mm aral???nda ,yar? otomatik ve tam otomatik tiptedir.

?ç kap? tercihleri kayan tip kap?lar ile katlan?r tipte kap?lard?r. EN 81 ` e göre iç kap?s?z ?nsan veya Yük asansörü imalat? söz konusu bile de?ildir.
Bayiler Bakim ve Servis Modernizasyon Katalog Belgeler Copyright ® 2012 OVİT Asansör
Tasarım ve Yazılım Deep Design Group