Ovit Asansör A.Ş.
YÜK ASANSÖRLER?

Fabrika, depo ya da otoparklarda kullan?lmak üzere tesis etti?imiz tüm asansörlerimiz ag?r ortam sartlar?nda basar?yla çal?s?r. Tesis edildi?i binan?n en zor ?artlar?na göre tasarlanan yük asansörlerimiz, 500 Kg&8217;dan 10.000 Kg&8217;a kadar çe?itli kapasitelerdedir.Tahrik düzeni ise makineli veya hidroliktir.

Seyir mesafesinin çok olmad??? orta yükseklikte binalarda hidrolik çözümlerimiz ile hem konforlu bir seyir ya?ayabilir hem de i?letme maliyeti aç?s?ndan oldukça önemli bir tasarruf sa?layabilirsiniz. Kap? tiplerimiz ihtiyaca özel olarak, istenilen temiz aç?kl??? ve yüksekli?i sa?layacak ?ekilde, yar? otomatik çift kanatl? veya tam otomatik olarak kullan?lmaktad?r

Bayiler Bakim ve Servis Modernizasyon Katalog Belgeler Copyright ® 2012 OVİT Asansör
Tasarım ve Yazılım Deep Design Group