Ovit Asansör A.Ş.
SEDYE ASANSÖRLER?

1600 kg, 2000 kg ve 2500 kg `a kadar ta??ma kapasitesine ve 0-0,40 m/s `den 3 m/s ye kadar h?za sahip olan III. S?n?f hasta asansörleri tam otomatik veya yar? otomatik olarak tercih edilebilir.

Di?er asansörlerden ayr?cal?kl? özelli?i; Hastan?n konforu ve daha sa?l?kl?, güvenli ta??mac?l?kt?r.

Sedyenin asansöre giri?-ç?k???nda sars?nt? olmamas? için kabin katlara göre hassas ayarlan?r.

Elektrik kesilmelerine kar?? önlem, ayarlanm?? ???k ak?s?, atnibakteriyal tetbirler, paslanmaz aksam... gibi ekstra donam?nlar ilave edilmi? asansörlerdir.

Bayiler Bakim ve Servis Modernizasyon Katalog Belgeler Copyright ® 2012 OVİT Asansör
Tasarım ve Yazılım Deep Design Group