Ovit Asansör A.Ş.
PANORAM?K ASANSÖRLER
Panoramik asansörler aç?k havada, al??veri? merkezlerinde, tren istasyonlar?nda vs ba?ar?yla monte edilebilmektedir. Panoramik asansörün en büyük özelli?i yan ve arka cephelerinin tamamen camdan üretilmesidir.

Panaromik asansörler aç?k havada, al??veri? merkezlerinde, tren istasyonlar?nda vs ba?ar?yla monte edilebilmektedir. Panoramik asansörün en büyük özelli?i yan ve arka cephelerinin tamamen camdan üretilmesidir. Cazip tasar?mlar?, mü?teri beklentilerini ve kullan?c?lar?n kullan?m keyfini e?siz bir ?ekilde birle?tiren özel bir çözümdür. Görsellik aç?s?ndan asansör tasar?m?ndan elde edebilece?inizin en iyisidir. Bina mimarisine uygun olarak Tahrik düzeni elektrik ve hidrolik yap?labilmektedir. panoramik asansörlerimiz 4 ki?iden 21 ki?iye kadar çe?itli kapasite ve 0,63 m/sn h?zdan 2,5 m/sn h?za kadar ç?kabilen özelliklere sahiptirler. Yüksek h?z ve konfora a??r? dikkat edilen binalarda frekans kontrollü h?z kontrol üniteleri kullan?lmaktad?r. Frekans kontrollü sistemler konfor ve hassasiyetin yan?nda yüzde45 elektrik tasarrufu sa?lar.
Bayiler Bakim ve Servis Modernizasyon Katalog Belgeler Copyright ® 2012 OVİT Asansör
Tasarım ve Yazılım Deep Design Group