Ovit Asansör A.Ş.
ÖZÜRLÜ ASANSÖRLER?

Hayat?n insanlara ne zaman ne getirece?i hiç belli olmaz. Neyle kar??la?aca??m?z sadece an meselesidir. Fiziksel zorluklarla mücadele eden insanlar?n özel birtak?m aparatlarla kolay hale getirmek gereklidir.

Bu asansörlerin özellikleri nedir dendi?inde, di?erlerinden farkl? olarak daha geni? bir giri? kap?s?, standart otomatik kap?, butoniyerlerin daha a?a?? seviyede yatay pozisyonda bulunmalar? ve buton dü?melerinin kabartmal? olmas? gibi özellikleri dü?ünülmü?tür.

TSE Standartlar?na göre özürlü asansörleri min. 630 kg. ta??ma kapasite 8 ki?iliktir.
Engelli asansörleri ve özürlü rampalar? engelli insanlar?n hayatlar?n? kolayla?t?ran , iste?e göre ev içinde de kullan?labilen asansörlerdir.

Bayiler Bakim ve Servis Modernizasyon Katalog Belgeler Copyright ® 2012 OVİT Asansör
Tasarım ve Yazılım Deep Design Group