Ovit Asansör A.Ş.
OViT PARK ASANSÖRÜ
Her geçen gün ürün yelpazesini geni?leten OV?T, OV?TPARK ad? alt?nda yeni park sistemlerini be?eninize sunmaktad?r. Yeterli park alan? bulunmayan yerlerde, hidrolik park asansör sistemlerinin kurulumuyla 1 veya 2 araçl?k park alanlar?na 2 veya 4 adet park edenilme olana?? sa?lar. Bu ?ekilde park etme imkan?n?n 2 kat?na ç?kar?r. Ayr?ca; park edilecek bölgede rampa in?aa edilemee durumunda 2 veya daha fazla katlar aras?nda dikey araç ta??nmas? için OV?T özel oto asansör sistemleri dizayn etmi?tir.


Özellikleri ve Avantajlar?

OV?T Park, OV?T departman?ndaki mühendislerin çal??malar? sonucu dizayn edilerek piyasaya sunulmu?tur.

Kolay ve h?zl? montaj

Ürün tip uygunluk ve CE sertifikalar? mevcuttur.

OV?T garantisi ve teknik destek
Bayiler Bakim ve Servis Modernizasyon Katalog Belgeler Copyright ® 2012 OVİT Asansör
Tasarım ve Yazılım Deep Design Group