Ovit Asansör A.Ş.
ASANSÖR SINIFLARI
S?n?f I
?nsan ta??mak amac?yla tasar?mlanm?? asansörler.
S?n?f II
Esas olarak insan ta??mak için tasar?mlanan, ancak gerekti?inde yük de ta??nabilen asansörler.
Not - Bu asansörler, S?n?f I, S?n?f III ve S?n?f VI asansörlerinden esas olarak kabin iç donan?m? bak?m?ndan
farkl?d?r.
S?n?f III
Hastaneler ve bak?m evleri dâhil, sa?l?k, bak?m amaçlar? için tasar?mlanm?? asansörler.
S?n?f IV
Esas olarak yüklerin, genellikle ?ah?slar refakatinde ta??nmas? için tasar?mlanm?? asansörler.
S?n?f V
Servis asansörleri.
S?n?f VI
Özellikle yo?un trafi?i olan binalar için tasar?mlanm?? asansörler, meselâ h?zlar? 2,5 m/s ve daha fazla olan
asansörler.
Bayiler Bakim ve Servis Modernizasyon Katalog Belgeler Copyright ® 2012 OVİT Asansör
Tasarım ve Yazılım Deep Design Group