Ovit Asansör A.Ş.
YÜRÜYEN MERD?VENLER

Yürüyen merdivenler, günümüzde insan trafi?inin bulundu?u i? merkezleri, büyük ma?azalar, süper marketler, metrolar, havaalanlar?, hastaneler, fabrikalar, oteller, restoranlar vs. gibi yerlerde insan naklinin sürekli ve güvenli olarak sa?lanmas? için yayg?n olarak kullan?lan her tip bina için vazgeçilmez ta??ma sistemleridir

Bayiler Bakim ve Servis Modernizasyon Katalog Belgeler Copyright ® 2012 OVİT Asansör
Tasarım ve Yazılım Deep Design Group