Ovit Asansör A.Ş.
Degerlerimiz

CESARET
? Risk al?r?z, Yenilikleri deneriz,
? Kararl?y?z, azimliyiz,
? Cesaretliyiz.

 

GÜVEN
? Adiliz,
? Payda?lar?m?z?n menfaatlerini gözetiriz,
? Tutarl?y?z, verilen sözleri tutar?z, yerine getiririz.

 

 

YEN?L?K
? Yeni geli?meleri izleriz,
? Yeni fikirleri dinleriz, de?erlendiririz,
? Yenilikçi dü?ünceleri te?vik ederiz.

 

 

EK?P ÇALI?MASI
? Birlikte çal??may? destekleriz,
? Farkl? görü?leri de?erlendiririz,
? Ekip ç?karlar?n? ki?isel ç?kar?m?z?n üstünde tutar?z.

 

SÜREKL? GEL???M
? Çal??anlar?m?z?n geli?mesini ve memnuniyetini gözetiriz,
? Çal??anlar?m?z?n geli?mesi için uygun f?rsat ve ortamlar yarat?r?z,
? Her i?imizi öncekinden daha iyi yapmaya çal???r?z,
? ?yile?tirme için çaba harcar?z, yat?r?m yapar?z.

Bayiler Bakim ve Servis Modernizasyon Katalog Belgeler Copyright ® 2012 OVİT Asansör
Tasarım ve Yazılım Deep Design Group