Ovit Asansör A.Ş.
OV?T ASANS?R
OV?T, asans?r sekt?r?nde 1976 y?l?ndan bu yana hizmet vermi?, ?al??malar?nda uluslararas? sertifikalar ve ?d?ller kazanm??, kalitesini T?rkiye ve d?nya?ya kan?tlam??, tescilli bir kurulu? ve markad?r.

Firmam?z OV?T asans?r olarak % 100 Yerli sermaye ile kurulmu? olup bu g?n 7000m2 kapal? alan i?erisinde faaliyetine devam etmektedir. Teknik ve ?retim kapasitesini her ge?en g?n y?kseltmeye devam ediyor. Yeni nesil ?evre dostu ileri teknoloji ?r?nleri b?nyesinde bulundurmaktad?r. Sekt?r i?erisindeki bir?ok yabanc? firma ile ortakl?k sa?lam??t?r. Sekt?r?ndeki bir?ok kurulu?a ?nc?l?k eden firmam?z T?rkiye?nin yerli ?reticileri aras?nda 1. s?radad?r. D?nya standartl? asans?r sertifikalar?na sahip bir firmad?r.

?THALAT ve ?HRACAT pazarlama a??nda geni? yelpazeye sahip olan firmam?z T?rkiye?de oldu?u gibi t?m kom?u ?lkelerde d?hil olmak ?zere Avrupa pazar?nda?da ba?ar?l? ?al??malara imza atm??t?r. Kalitesi referanslar? ile sabitle?mi? olan OV?T asans?r, ?al??malar?nda kazanm?? oldu?u ba?ar?lar?n hakl? gururunu ta??maktad?r.

?retim ve Montaj faaliyetlerimizde can g?venli?ini ?n planda tutarak kalite standartlar?m?z? daima y?ksek tutmaktay?z. Her g?n geli?en teknolojiyi aral?ks?z geli?tiren ve teknolojik geli?melerde pay sahibi olan firmam?z ?al??ma politikam?zdan ?d?n vermeden siz say?n ??z?m ortaklar?m?za en iyi hizmeti sa?lamaktan onur duymaktad?r. Ovit Asansor Bir Blues Yapi A.S. Markasidir
M??TER? MEMNUN?YET?
  • M??teriyi Tan?mak
  • M??teriye Yak?n Olmak
  • Geri bildirimleri Dinlemek
  • Ele?tiye A??kl?k
  • Uygun Hizmet
  • Uygun ?r?n Tasar?m?
  • Sat?? Sonras? Destek
Nitelikli, yetenekli ve e?itimli personellerimizle ko?ulsuz m??teri memnuniyeti i?in buraday?z.
OV?T ASANS?R 2012
Katalo?umuzu indirmek i?in
T?klay?n?z.
Bayiler Bakim ve Servis Modernizasyon Katalog Belgeler Copyright ® 2012 OVİT Asansör
Tasarım ve Yazılım Deep Design Group